Một số lưu ý khi chăm sóc rau trồng thủy canh

Một số lưu ý khi chăm sóc rau trồng thủy canh

Những ngày nắng hè nóng nực, ánh nắng chiếu trực tiếp có thể làm tăng nhiệt độ, héo cây hay làm thay đổi nồng độ PH trong dung dịch. Nước mưa rơi vào thùng chứa dung dịch có thể làm thay đổi.. 

Một số lưu ý khi chăm sóc rau trồng thủy canh

Một số lưu ý khi chăm sóc rau trồng thủy canh

Phương pháp trồng rau thủy canh là công nghệ trồng rau sạch được ứng dụng phổ biến hiện nay, đặc biệt là tại các khu vực thành thị. Phương pháp trồng này được ghi nhận với rất nhiều ưu điểm về tính tiện dụng và năng suất cây trồng

Đặt hệ thống rau trồng thủy canh tại những nơi có ánh sáng, ánh nắng mặt trời, tạo điều kiện tốt cho cây quang hợp, phát triển
Những ngày nắng hè nóng nực, ánh nắng chiếu trực tiếp có thể làm tăng nhiệt độ, héo cây hay làm thay đổi nồng độ PH trong dung dịch. Nước mưa rơi vào thùng chứa dung dịch có thể làm thay đổi nồng độ PPM nên cần che chắn cẩn thận cho cây.
Thường xuyên kiểm tra nồng độ dinh dưỡng bằng bút đo PH, bút đo PPM để đảm bảo lượng dinh dưỡng phù hợp theo từng giai đoạn phát triển của rau trồng.
Cung cấp thêm nước sạch cho rau, nhất là trong những ngày nắng nóng.